Studii de Piaţă | aflăm tot ce mișcă |

De multe ori, vocea interioară, flerul şi intuiţia sunt singurele aspecte luate în considerare în stabilirea unei strategii. Noi nu credem în marketingul după ureche. Credem, însă, în rolul cercetării, ca prim pas obligatoriu în conturarea şi dezvoltarea oricărei strategii de succes. Doar atunci când metodele calitative (focus-group-uri, interviuri în profunzime) şi cele cantitative (anchetă prin chestionar, interviuri structurate faţă-în-faţă, telefonic sau online) sunt utilizate sinergic, ai garanţia succesului şi a unor rezultate eficiente.

Nu simţi că îţi lipsesc chiar acum informaţii relevante?

Am calculat la virgulă

| ARIES | Cicor | CM Metal Trading | Comalim | Cumerio | Enel Electrica | Euromonitor | Fares Orăștie | Grădinița lui Goghiță | Imobiliare.ro | Pro Dance Show | ThinkWeb | Vermont România |