Ciprian Man | are fler și carismă


Ciprian Man

partner, senior marketing consultant

Servesc cu plăcere clienţilor întregul meniu al serviciilor EBIG şi înţeleg tot mai bine că adevăratul gust al succesului nu poate fi livrat decât atunci când gândim, muncim şi zâmbim în echipă.